StyrelsenFöreningen Bätteropps Hästsällskaps styrelse ser ut enligt följande!


Föreningen har haft årsmöte 20190224


Styrelsen för 2019

Ordförande: Hanna Johansson

Sekreterare: Hanna Sandqvist

Kassör: Lotta Eliasson

Ledamot Janna Holmquist

Ledamot Emma Olsson

Suppleant Henrik Lundgren

Suppleant Ida Fransson

Suppleant Fanny Ritzman Landerman


Representanter från ungdomssektionen (bus): Emma Olsson, Ida Fransson och Fanny Ritzman

Landerman


Adjungerad: Anna-Lena Eriksson


Revisorer 2019: Lars Jarvisson, Morgan Karlsson

Suppleant: Maggu Karlsson Jennica Granlund


Valberedningen 2019:Emma Olsson, Lotta Eliasson, Hanna Sandqvist

-------------------------------


Representant i styrelsen till:


Tävlingssektionen ansvariga:  Utses vid nästa möte.


Aktivitetsektionens ansvariga:

Utses vid nästa möte.


Sponsrings ansvarig: utses vid nästa möte.

 

Bus styrelsen hittar ni på bus egna sida.

 


-------------------------------


Representanter till distriktet är:


Utses av styrelsen vid varje tillfälle

-------------------------------


Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen, eller i sektionerna?


Då kan du maila till oss på våra mailadresser :

nya kommer snart!

                           

Anna-Lena Eriksson   anna_lena@stallbatteropp.se


Hanna Johansson   hannajohansson200@hotmail.com

                               hanna@stallbatteropp.se


Emma Olsson       emma@stallbatteropp.se


Janna Holmqvist   janna@stallbatteropp.se


Lotta Eliasson      lottae@stallbatteropp.se


Hanna Sandqvist hannas@stallbatterop.se