om


Stall Bätteropp Hb drivs av familjen Anna-Lena Jan Mikaela Jonathan Eriksson, på den egna fastigheten Bätteropp Alebo.


Stall Bätteropp startade sommaren 2001, i september samma år hölls den första ridlektionen,

med ett 50-tal elever och 6 ponnyer som start.


I takt med ökade elevantal blev drömmen om ett ridhus verklighet vintern 2004,

under våren 2005 var det toppnotering på elevantalet med 170 elever och 20-talet hästar.

Våra mål är att ge alla hästintresserade barn ungdomar och vuxna, lika möjlighet att delta efter egen förmåga.

Vi strävar därför efter en ridskola där trygghet och gemenskap går hand i hand,

och att alla elever får en bra grundutbildning efter sina egna förutsättningar.


Vi värnar om den klassiska ridningen, körningen och aveln.

Våra elever behöver inte ha egen häst utan lånar /häst till träning och tävling.


Anna-Lena har sedan i början på 80-talet varit anställd på olika föreningsridskolor runt om i landet.

Detta har gett en ryggsäck fylld av erfarenheter och dokumenterad utbildning.

Som auktoriserad/diplomerad ridlärare är respekten för hästen och eleven som individ stor.

Stall Bätteropp ligger i Mönsterås Kommun.


Namnet Bätteropp är själva gårdens namn och den ligger norr om E22:an, ca 7 km från Mönsterås centrum.

I en härlig Smålandsskog öppnar sig landskapet runt gården, med fina beteshagar och ängar. Intill gården rinner Lillån förbi.


Ridbana om 20x60 meter, en ridbana om 20x40 meter och ett ridhus 20x45 meter.

Stall 1 med  15boxar i en byggnad. Stall 2 med 6 boxar, dessutom har hästarna tillgång solarie och skrittmaskin.

Sommar tid finns det gått om stora kuperade hagar. Vintertid har vi rasthagar inpå stallet.


Klubbstuga där snart wc dusch och enkelt pentry är på plats!

 

Vi strävar efter att få en komplett anläggning, utan att tappa smålandsgårds miljön.

 

Vi finns på facebook  Stall Bätteropp/Bätteropps HS