Ridhuset anläggnings inf


Ridhus/anläggnings information.

Vi har fiberunderlag i ridhuset från Expåra.


Anläggningen i sin helhet ägs av familjen Eriksson ridbanor stallet ridhuset och övriga byggnader.


Stall Bätteropp Hb och Bätteropp Hästsällskap arrenderar delar av anläggningen och har där med ett nyttjande avtal. 


För att kunna delta i föreningens aktiviteter måste deltagarna ha medlemskap. 


Avgifter vid nyttjande av anläggningens ridbanor och ridhuset.Månads kort gäller från 1.e till siste varje månad

0kr/månad medlem som har uppstallat hos Stall Bätteropp Hb

200kr/månad gäller för elever hos Stall Bätteropp

400kr/månad gäller medlem i Bätteropp HS.

Icke medlem eller elev kan endast betala styckgånger 200kr/gången detta sker endast i mån av plats. Förbehåller rätt att neka!


Boka hela ridhuset för enskilt bruk, i mån av tid måste anslås senast dag innan.

0kr/tim. medlem som har uppstallat hos Stall Bätteropp Hb

100kr/tim. gäller för er som inte har uppstallat men är fast elev hos 

Stall Bätteropp

200kr/tim. gäller medlem

500kr/tim. Icke medlem eller elev, förbehåller rätt att neka.

Bokning anslås dag innan på anlags tavlorna i stallen och till Anna-Lena på sms.

Bokning max 2 timmar i sträck, sen måste övriga kunna komma in och nyttja ridhuset.


Boka hela ridhuset för aktivitet med flera deltagare, i mån av tid ansök 1vecka innan. Denna aktivitet får inte konkurrera med Stall Bätteropp HB eller Bätteropp HS och skall därför godkännas av dessa innan bokningen kan godkännas.


Ansvarig för aktiviteten är betalnings ansvarig för samtliga deltagare.

500kr/timme


Ordningsregler

Glöm inte att mocka efter din häst, eget skräp i skräptunnorna pant burkar till klubbstugan.

Tänd bara belysningen när det behövs pga. mörker glöm inte att släcka lyset när du är klar.

Hinder material mm får användas med ansvar och skall återställas på sin plats, skulle något gå sönder meddela detta snarast möjligt. Vårdslöshet kan medföra ersättnings krav, tävlingsbommar får inte användas som markbommar.

Är hinder eller bommar framlagda så får dom nyttjas men återställs i sitt ursprungliga läge.


Vi rider alltid med hjälm på anläggningen, är du under 18år och deltar i föreningens eller Stall Bätteropps aktiviteter måste du ha säkerhetsväst vid ridningen.


Krav att visa respekt för varandra och sätta hästen i centrum,  misssköter man detta medför det omedelbar avstängning utan återbetalning.


Frågor och bokningar till Anna-Lena 0705548389 el anna_lena@stallbatteropp.seStall Bätteropp HB har F-skatt 969679-4941


 .

 


Bli medlem i föreningen "Bätteropps Hästsällskap".


Medlemsavgifter för 2019:


Junior - 250:-

Senior - 350:-

Familj - 600:-

Du betalar medlemsavgiften på bankgiro BG 5616-8370.


När medlemsavgiften betalas är det viktigt att uppge namn, adress och födelsedata (hela personnummret) på den som ska bli medlem. Föreningen behöver de uppgifterna för att registrera medlemmen hos Svenska Ridsportförbundet.

Om du inte får plats med alla namn på inbetalningskortet så skriv enbart huvudmedlemmen där = inbetalarens namn. .


Det är enormt viktigt att du skriver namn, adress och födelsedata (hela personnummret) på samtliga som ska bli medlemmar.

 

Bätteropps Hästsällskap bildades den 6 april 2003.

 

Skynda dig "hit" och bli medlem i ett "glatt" gäng

Stallplatser endast för elever i vår verksamhet.

Stallplats inkl anläggning avgiften 1200kr/mån


Morgon och middags fodring vardagar + torv ingår med 2balar/m. 

Stalljour fredagkväll och alla helger samt när vi är bortresta/sjuka.

Foder ingår ej, vi tillhanda håller de flesta fodersorter till självkostnadspris.


Endast för uppstallade hästar:

Här kan ni låna eller få hjälp med:

Klippmaskin * 200kr

Klippning av häst inkl maskinhyra* 350kr

Tvätt*

Skrittmaskin*

Solarium

Hjälp med veterinär hovslagare.


*endast för uppstallade hästar.

 

Banbyggnad

Resa 30kr/ milen samt uppritning av banor 600kr tillkommer 220kr/tim

Övriga tjänster inom hästnäringen enligt överenskommelse.

 

I priserna ingår moms företaget innehar f-skatt.