Styrelsen

 

 

Föreningen Bätteropps Hästsällskaps styrelse ser ut enligt följande!

 

Föreningen har haft årsmöte 20190224

 

Styrelsen för 2019

Ordförande: Hanna Johansson

Sekreterare: Hanna Sandqvist

Kassör: Lotta Eliasson

Ledamot Janna Holmquist

Ledamot Emma Olsson

Suppleant Henrik Lundgren

Suppleant Ida Fransson

Suppleant Fanny Ritzman Landerman

 

Representanter från ungdomssektionen (bus): Emma Olsson, Ida Fransson och Fanny Ritzman

Landerman

 

Adjungerad: Anna-Lena Eriksson

 

Revisorer 2019: Lars Jarvisson, Morgan Karlsson

Suppleant: Maggu Karlsson Jennica Granlund

 

Valberedningen 2019:Emma Olsson, Lotta Eliasson, Hanna Sandqvist

-------------------------------

 

Representant i styrelsen till:

 

Tävlingssektionen ansvariga: Utses vid nästa möte.

 

Aktivitetsektionens ansvariga:

Utses vid nästa möte.

 

Sponsrings ansvarig: utses vid nästa möte.

Bus styrelsen hittar ni på bus egna sida.

 

-------------------------------

 

Representanter till distriktet är:

 

Utses av styrelsen vid varje tillfälle

-------------------------------

 

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen, eller i sektionerna?

 

Då kan du maila till oss på våra mailadresser :

nya kommer snart!

Anna-Lena Eriksson anna_lena@stallbatteropp.se

 

Hanna Johansson hannajohansson200@hotmail.com

hanna@stallbatteropp.se

 

Emma Olsson emma@stallbatteropp.se

 

Janna Holmqvist janna@stallbatteropp.se

 

Lotta Eliasson lottae@stallbatteropp.se

 

Hanna Sandqvist hannas@stallbatterop.se