Styrelsen

 

 

Föreningen Bätteropps Hästsällskaps styrelse ser ut enligt följande!

 

Föreningen har haft årsmöte 20180228

 

Ordförande - Hanna Johansson 1år vald tom 2018 omvald 1år

Kassör - Carolina Lindblad vald tom 2019 omvald på 2år

Sekreterare - Lotta Carlander vald tom 2018 sittande

Ledamot - Janna Holmqvist vald tom 2018 sittade

Ledamot- Emma Olsson vald tom 2019 omvald på 2år

Suppleant - Hilda Carlander vald tom 2018 omvald 1år

Suppleant - Hanna Sandqvist vald tom 2018 Ny

Suppleant - Lotta Eliasson vald tom 2018 omvald 1år

Representanter från ungdomssektionen (bus): Emma Olsson Hilda Carlander tom 2018.

Adjungerad- Anna-Lena Eriksson

-------------------------------

 

Representant i styrelsen till:

 

Tävlingssektionen ansvariga: Utses vid nästa möte.

 

Aktivitetsektionens ansvariga:

Utses vid nästa möte.

 

Sponsrings ansvarig: utses vid nästa möte.

Ungdomssektionen - Emma Olsson & Hilda Carlander

Bus styrelsen hittar ni på bus egna sida.

Revisorer 2018

Lars Jarvisson Morgan Karlsson

suppleant Maggu Karlsson

Valberedningen 2018

Hanna Sandqvist Lotta Eliasson Anna-Lena Eriksson

 

-------------------------------

 

Representanter till distriktet är:

 

Utses av styrelsen vid varje tillfälle

-------------------------------

 

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen, eller i sektionerna?

 

Då kan du maila till oss på våra mailadresser :

nya kommer snart!

Anna-Lena Eriksson anna_lena@stallbatteropp.se

 

Hanna Johansson hannajohansson200@hotmail.com

hanna@stallbatteropp.se

 

Carolina Lindblad carolina@stallbatteropp.se

 

Lotta Carlander lotta@stallbatteropp.se

 

Emma Olsson emma@stallbatteropp.se

 

Janna Holmqvist janna@stallbatteropp.se

 

Hilda Carlander hilda@stallbatteropp.se

 

Lotta Eliasson lottae@stallbatteropp.se

 

Hanna Sandqvist hannas@stallbatterop.se