Privathästar

Hanna Johansson & Ritza


Mikaela Eriksson & Quite Magic

f:20060516

e: Quite Easy

ue:Corando

uppf:Ola Niklasson

Äg: Stall Bätteropp Hb

Magic har gått med Olof Smith unghäst klasserna upptill 140cm. I vår ägo gått upptill 130cm, fick ett långt avbrott då han fick buköppnas sensommaren 2017.


Privathästar på Stall Bätteropp